جستجو برای:

   

3 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - جردن

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
مشاور: نهال حاجیان
کد ملک: 10004
تاریخ: 1397/12/22

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - جردن

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 4,900,000
مشاور: نهال حاجیان
کد ملک: 10003
تاریخ: 1397/12/22

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - جردن

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 247,000,000
قیمت اجاره: 1,900,000
مشاور: پوریا کهنسال
کد ملک: 7
تاریخ: 1398/01/20

لطفا منتظر بمانید...